RazvojIT po vaši meri

 

Šolski šport

Aplikacija »Šolski šport« je namenjena na eni strani športnim zavodom, ki bdijo nad izvajanjem šolskih športnih dejavnosti in na drugi strani posameznim šolam znotraj področnih športnih zavodov.

Gre za spletno aplikacijo, ki ponuja sodobno informacijsko podporo upravljanju in organizaciji šolskih športnih tekmovanj. Na ta način so vsi podatki zbrani na enem mestu, športnemu zavodu ni potrebno mukotrpno zbiranje prijav, pošiljanje obvestil (pošta ali elektronska pošta, klicanje po telefonu...). Šole pa na najenostavnejši način prijavijo tekmovalce, pridejo do rezultatov tekmovanj... in seveda vseh ostalih podatkov v zvezi s šolskimi športnimi tekmovanji.

Preberi več

Theatros

Theatros je informacijsko orodje, ki je namenjeno gledališčem in kulturnim društvom pri načrtovanju, spremljanju in arhiviranju njihove produkcije.

Theatros gledališču ali kulturni instituciji omogoča sodobno informacijsko podporo za vsebinsko-programsko pa tudi poslovno spremljanje uprizoritve od umetniške vizije prek poslovnih in produkcijskih procesov do arhiviranja ter dokumentiranja ostankov gledališke produkcije, torej dediščine.

Preberi več

Tip

Vsa podjetja, ki delujejo v tržnem gospodarstvu, se soočajo s konkurenco. Ta narekuje oster boj za obstoj na trgu in povečevanje tržnega deleža. Podjeta na vse možne načine znižujejo stroške, ki niso neposredno povezani z ustvarjanjem primarnih produktov, ki jih ponujajo svojim uporabnikom. Uvedba proizvodnih informacijskih sistemov je zato nujna, saj le-ti omogočajo širok spekter procesnih funkcij, od krmiljenja strojev, virtualizacije procesov, nadzora nad stroji, vodenja zastojev in napak v procesu, sledenja izdelkom, nadzora nad proizvodnimi viri, spremljanja učinkovitosti, izdelave poročil in distribucije dokumentacije pa vse do vodenja poslovnih in računovodskih funkcij.

Preberi več

Razvoj namenske programske opreme

Razvoj programske opreme je danes prišel tako daleč, da praktično obstajajo računalniški programi za vsako dejavnost. Tako so računalniški programi prisotni na vseh področjih poslovanja podjetja. Zaradi raznolikosti poslovanja podjetij, tudi takih iz iste branže, pa je velikokrat na tržišču zelo težko najti računalniški program, ki bi se s svojo funkcionalnostjo popolnoma prilagodil potrebam in željam podjetja. Pri uporabi 'gotovih' rešitev - že narejenih splošno namenskih programov - je tako marsikdaj potrebno sprejemati kompromise: spreminjati oz. prilagajati poslovne procese v podjetju ali pa se odpovedati kakšni funkcionalnosti v programu. Tak način lahko postane moteč ali v skrajnem primeru celo pomeni, da z uporabo programa ne pridobimo nič.

Preberi več